Özlüsözler.org
 


Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar.
Smiles


En büyük Devletler, gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır.
Montesquien
Hükümetler gibi Kocalar da, hiç bir zaman yanıldıklarını ifade etmemelidir.
Balzac
Devlet Adamı, Devletin hizmetkârıdır.
Büyük Frederik
Devlet Adamı olmak, politikacı olmaktan daha güçlüdür, Politikacılar Halkla iyi geçinmeye bakarlar, Devlet Adamları ise politikacılarla da iyi geçinmek zorundadırlar.
Fletcher Knebel
İdeali olmayan devletler her an kopacak bir kıyameti beklerler.
Ziya Gökalp
Bir Devletin Devam ve Bekası, Adaletle mümkün olur.
Hz. Ali (r.a.)
yarının Ekmeği için bugünden maya tutulur.
Şeyh Sadi Şirazi
Yarın için En iyi hazırlık, bugünün işini fevkalede iyi yapmaktır.
William Osler - Kanadalı Eğitimci
Zamanı ve sözleri dikkatsizce kullanma, İkiside geri alınmaz.
Anonim
Gündüz kandilini Hazırlamayan, gece karablığına razı demektir.
Cenap Şahabettin
Geçmişi getiremezsin, ama gelecek daha elinin içindedir.
Hugh White
Geçmişten çok geleceği düşünmeliyiz, çünkü bundan sonra orada yaşayacağız.
Thomas Browne